ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ДО УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА

Запрошуємо вас у захоплюючу подорож у світом професійних можливостей, у якому кожен крок приносить нові відкриття та перспективи. Уманський національний університет садівництва, заснований ще у далекому 1844 році, у вітчизняному освітньому середовищі є взірцем стійкості та перевіреної часом якості освіти. Адже він не лише збагачує своїх студентів самобутньою спадщиною, а й відкриває двері до широких можливостей у професійній кар'єрі.
Уманський національний університет садівництва – не просто заклад вищої освіти. Він завжди був і залишається осередком, де таланти, амбіції і плани перетворюються у реальність. Надійність і досвід, що накопичувалися протягом століть, роблять його невід'ємною складовою старту успішної кар'єри у різноманітних галузях національної економіки.
Випускники факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин (спеціальності «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство», «Захист і карантин рослин», «Екологія», «Біологія та біохімія») забезпечують вирощування якісної продукції, здійснюють контроль за її безпекою та впливають на екологічну стійкість сільськогосподарських угідь, забезпечуючи екологічно чисте середовище та збереження рослинних ресурсів.
Випускники факультету агрономії (спеціальність «Агрономія») стають фахівцями, які володіють глибокими знаннями у сфері сільського господарства. Вони роблять внесок у продовольчу безпеку держави, впроваджують сучасні технології та методи управління рослинництвом, забезпечуючи екологічно чисте середовище та збереження рослинних ресурсів.
Випускники факультету агрономії (спеціальність «Агрономія») стають фахівцями, які володіють глибокими знаннями у сфері сільського господарства. Вони роблять внесок у продовольчу безпеку держави, впроваджують сучасні технології та методи управління рослинництвом, забезпечуючи високі врожаї та стабільність в аграрному секторі.
Фахівці факультету економіки і підприємництва (спеціальності «Економіка», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Підприємництво та торгівля», «Комп'ютерні науки», «Соціальне забезпечення») здатні відіграти важливу роль в економіці країни, працюючи у різних секторах національного господарства. Адже студентів навчають управлінню фінансовими потоками, аналізу економічних показників, прогнозуванню ринкових тенденцій, вивчаючи ринок продукції і розробляючи стратегії продажу, розробляючи та впроваджуючи інформаційні технології, що сприяє автоматизації процесів і підвищує продуктивність та результативність.
Випускники факультету менеджменту (спеціальності «Менеджмент», «Туризм і рекреація», «Готельно-ресторанна справа») здатні забезпечувати ефективне управління організаціями, раціональне використання ресурсів і розвиток бізнес-структур у сільському господарстві й економіці загалом; діючи на міжнародному рівні та забезпечуючи ефективне управління ланцюгами постачання, оптимізуючи логістичні процеси; ефективно управляти та розвивати сферу послуг у галузі туризму і рекреації та готельно-ресторанного бізнесу й інших галузей сфери обслуговування у контексті сталого розвитку економіки.
Випускники інженерно-технологічного факультету (спеціальності «Агроінженерія», «Харчові технології») впроваджують інноваційні технології у виробництво та переробку сільськогосподарської та харчової продукції, що сприяє підвищенню її якості та конкурентоспроможності на ринку.
Випускники факультету лісового і садово-паркового господарства (спеціальності «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», «Геодезія та землеустрій», «Середня освіта. Фізичне виховання») забезпечують раціональне використання лісових і природних ресурсів, а також розробляють проєкти благоустрою та ландшафтного дизайну, що є вкрай актуальним в умовах становлення ринку землі в Україні. А також готують фахівців з глибокими знаннями у галузі фізичного виховання, спорту та здоров'я.
Уманський національний університет садівництва – це студентський кампус з комфортним середовищем для навчання та розвитку. Крім того, заклад освіти надає студентам можливість стажування за кордоном на підприємствах різних галузей економіки, що сприяє їхньому професійному зростанню та розширенню кругозору.
Активно впроваджуються в освітній процес елементи дуальної освіти, що передбачає паралельне навчання та працевлаштування, а також дозволяє студентам отримувати практичні навички у реальних умовах роботи ще під час здобуття освіти. Окремо навчальним планом кожної спеціальності передбачена виробнича практика, під час якої студенти отримують практичні навички, що в подальшому сприяє їхньому успішному працевлаштуванню.
Результати опитування студентів і випускників Уманського національного університету садівництва свідчать про успішне працевлаштування: за освітнім рівнем бакалавр працевлаштовано понад 90%, а за освітнім рівнем магістр – майже 86% випускників.
Високий рівень і якість навчання університету відображають також показники акредитації, що підтверджують рішення акредитаційних експертиз про актуальність освітніх програм спеціальностей, тісний зв'язок освітнього середовища з практиками та виробництвом. Під час проведення акредитаційних експертиз у ЗВО здійснювався аналіз не тільки процедур реалізації освітнього процесу, а й таких показників, як:
✓ міжнародна проєктно-грантова діяльності,
✓ науково-інноваційна робота,
✓ академічна мобільність,
✓ навчально-методичне забезпечення,
✓ кадровий потенціал;
✓ інші складових, що безпосередньо впливають на місце ЗВО у різноманітних міжнародних рейтингах.
Відкрийте нові горизонти разом із Уманським національним університетом садівництва, де кожен студент не лише здобуває знання, але й формується як професіонал, готовий впевнено крокувати у майбутнє.
Відчуйте силу знань і можливостей, які чекають на вас саме в Уманському національному університеті садівництва!
За детальнішою інформацією звертайтеся до приймальної комісії Уманського національного університету садівництва.
Тел. (04744) 3-07-32
(067) 477 80 85
(067) 700 65 05
Email: udau@udau.edu.ua
Web: http://www.udau.edu.ua